Povratak na selo-Povratak Prirodi.Preduzmi potrebne korake za Bolji život, za mir i odmor. Produži život u dobrom zdravlju ! Danas je to moguće!

Genetski   resurs   Srbije

Životinje imaju zdraviji metabolizam i genetske odlike od komercijalnih visokoproduktivnih rasa.

One predstavljaju osnovu za organski uzgoj i ruralno stočarstvo.

Prema Pravilniku autohtone vrste i rase domaćih životinja u Srbiji su:

Goveda (podolsko goveče i buša),

bivoli (domaći bivo),

konji (domaći brdski konj i nonius),

magarci (balkanski magarac),

svinje (mangulica, resavka, moravka),

ovce (pirotska, karakačanska, krivovirska, bardoka, svrljiška, lipska, šarplaninska, vlaško‐vitoroga, čokanska cigaja i

cigaja),

koze (balkanska koza),

kokoške (svrljiška kokoš, bnatski gološijan, somborska kaporka),

ćurka (domaća ćurka),

plovka (domaća plovka),

guska (podunavska guska),

biserka (domaća biserka),

golub (srpski visokoletač),

pčela (Apis melifera carnica),

psi (šarplaninac).

Krava Buša

Krava Buša u prirodnom ambijentu

Krave Buše   (Jovica iz Banata)

Konji, krave, bivolice, koze, ovce

Farma autohtonih rasa

Projekat uzgoja podolca, sivog goveceta – U nasem ataru 332

Članovi udruženja, odgajivači, vlasnici i ljubitelji starih rasa
Sergej Ivanov Dimitrovgrad Stara Planina (pomenuti u gornjem videu)
 
 
Od 2002. godine, kada su na Staroj planini ponovo počele da se gaje
autohtone rase domaćih životinja kojima je pretilo izumiranje, do danas –
broj ovih grla je znatno uvećan. Stado buša najveće je u Evropi i jedino u
Srbiji se može videti tigrasta buša za koju se verovalo da je izumrla.
 
http://www.youtube.com/watch?v=eH-wu19piH8&feature=related
 
 
Rase domaćih gusaka
 
 

MILINA ORGANIC-brosusra u PDF

http://www.save-foundation.net/Conferences/Ghent/Milina_organic.pdf

PRAVILNIK
O LISTI GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, NAČINU
OČUVANJA GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I O
LISTI AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I UGROŽENIH
AUTOHTONIH RASA

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/125/4827010.0063.43-1.pdf

Comments on: "Stare rase ostalih životinja" (1)

  1. Gde imaju da se kupe krave buse? Da li mozete da mi date neki kontakt? Hvala unapred!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: