Povratak sebi, prirodi i Izvornim vrednostima

Posts tagged ‘energija obnovljiva’

Da li su obnovljive energije dovoljno pouzdane za napajanje mreza

Solarna energija
Iako kritičari energije iz obnovljivih izvora tvrde da ona nije dovoljno pouzdana za napajanje mreže, nova studija
daje zalagačima obnovljive energije argumente kojima mogu da odgovore.
Temeljna analiza sprovedena od strane Univerziteta i Tehničkog fakulteta u Delaveru, SAD, je zaključila da obnovljiva energija

može pouzdano da napaja veliku električnu mrežu 99,9% vremena do 2030. godine, po cenama koje odgovaraju današnjim cenama
električne energije.
Raznovrsni izvori obnobljive energije, prošireno geografsko područje i efikasni mediji za skladištenje energije,
kao što su baterije i gorive ćelije su ključ za pokretanje uspešne mreže na obnovljivu energiju.
Imajući to u vidu, studija koristi kompjuterski model koji je ispitivao 28 milijardi kombinacija obnovljivih
izvora energije i uređaja za skladištenje.
Utvrđeno je da električni sistem od 72 GW, na primer, može da radi 99,9% vremena sa
vodoničnim sistemom za skladištenje koristeći 17 GW
solarne energije, 68 GW energije vetra na vodi i 115 GW energije vetra na kopnu.
Fosilna goriva bi se koristila u slučaju da obnovljivi izvori energije i skladištena energija nisu u stanju da zadovolje potražnju.
Kada snabdevanje premaši tražnju, model skladišti višak energije pre korišćenja preostale energije kako bi zamenio prirodni gas za grejanje
stambenih i poslovnih prostora. Ovo istraživanje je trajalo četiri godine na osnovu vremenskih
podataka i podataka o energetskoj potražnji dobijenih od PJM Interconnection, regionalne mreže koja spaja 13 država Sjedinjenih Američkih
Država. U cilju dobijanja planirane cene čiste energije, istraživanje se fokusiralo na što veće smanjenje troškova umesto na usklađivanje
proizvodnje sa potrošnjom električne energije, kao što su slične studije učinile.
Autori su koristili kako tekuće troškove, tako i planirane troškove za 2030. godinu, za koje su
procenili da će biti 50% niže od današnjih. U studiji se pretpostavlja da će nove tehnologije biti razvijene, a cena električne energije biti niža zbog
povećane potrošnje i tehničkog iskustva.
Troškovi održavanja su procenjeni da će ostati na istom nivou. Studija je odredila i cenu električne energije bez državnih
subvencija, i uporedila je sa cenom proizvodnje iz najčešće korišćenih vrsta fosilnih goriva,
računajući na spoljašnje troškove, kao što su uticaj zagađenosti vazduha na ljude od strane energetskih postrojenja.
U ovoj studiji je predstavljena jasna slika za obnovljive izvore energije. Ideja je da se dostigne smanjenje emisije štetnih gasova
od 80-90%, a to se može postići do 2030. godine ukoliko ukupna proizvodnja električne energije iz
obnovljivih izvora bude minimum 90%.
“Osim što bi se puno uradilo za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, takođe bi imalo uticaj na
ekonomsku situaciju”, ističu autori studije.
Ovo istraživanje je objavljeno tokom prošlog meseca u internet izdanju časopisa Journal of Power Sources.

Grejanje prostorija

Veselin Vujačić -Grejanje prostorija-
Efikasnost sistema za grejanje je
veoma bitna iz prostog razloga
što se najveći deo energije
jednog domaćinstva utroši baš u
tu svrhu. Tamo gde postoji velika
potreba za energijom postoji i
najveća mogućnost da se ostvari
ušteda. Smanjenjem potrošnje
energije smanjuje se emisija
štetnih gasova koji utiču na
klimatske promene. Osvrnućemo
se malo na izvore energije kako
bi bilo jasno zašto efikasnost
vrlo bitna.
Izvore energije možemo pedeliti
na obnovljive i one koji se ne
obnavljaju.
-Obnovljivi izvori energije
su Sunce, vetar, geotermalna
energija, drvo, biomasa.
-Izvori koji se troše, a ne
obnavljaju se su fosilna goriva
(ugalj, nafta, zemni gas). Izvori
fosilnih goriva su ograničeni i
kako se njihove zalihe smanjuju
cena im raste. Većina
domaćinstava koristi fosilna
goriva kao izvor energije, tako da
upotreba efikasnih sistema za
grejanje ima dvostruki smisao.
Prvi i najbitniji je naravno
smanjenje uticaja na životnu
sredinu, a drugi je da se
smanjuju troškovi jer je
smanjena potrošnja energenata.
Budućnost predstavljaju Co2
neutralni sistemi, to znači da
njihovom upoterbom ili nema
emisije Co2 ( solarni ) ili je
emisija jednaka apsorbovanom
Co2 u toku životnog veka (kao
što je drvo ili biomasa).
Gledano sa aspekta efikasnosti
sistema za grejanje SOLARNI su
ubedljivo na prvom mestu.
Solarna energija je besplatna i
nema emisije CO2. GEOTERMALNI
su odmah iza njih, zatim dolaze
DRVO i BIOMASA,FOSILNA GORIVA
i STRUJA.

Tag Cloud