Povratak sebi, prirodi i Izvornim vrednostima

Posts tagged ‘grejanje prostorija’

Grejanje prostorija

Veselin Vujačić -Grejanje prostorija-
Efikasnost sistema za grejanje je
veoma bitna iz prostog razloga
što se najveći deo energije
jednog domaćinstva utroši baš u
tu svrhu. Tamo gde postoji velika
potreba za energijom postoji i
najveća mogućnost da se ostvari
ušteda. Smanjenjem potrošnje
energije smanjuje se emisija
štetnih gasova koji utiču na
klimatske promene. Osvrnućemo
se malo na izvore energije kako
bi bilo jasno zašto efikasnost
vrlo bitna.
Izvore energije možemo pedeliti
na obnovljive i one koji se ne
obnavljaju.
-Obnovljivi izvori energije
su Sunce, vetar, geotermalna
energija, drvo, biomasa.
-Izvori koji se troše, a ne
obnavljaju se su fosilna goriva
(ugalj, nafta, zemni gas). Izvori
fosilnih goriva su ograničeni i
kako se njihove zalihe smanjuju
cena im raste. Većina
domaćinstava koristi fosilna
goriva kao izvor energije, tako da
upotreba efikasnih sistema za
grejanje ima dvostruki smisao.
Prvi i najbitniji je naravno
smanjenje uticaja na životnu
sredinu, a drugi je da se
smanjuju troškovi jer je
smanjena potrošnja energenata.
Budućnost predstavljaju Co2
neutralni sistemi, to znači da
njihovom upoterbom ili nema
emisije Co2 ( solarni ) ili je
emisija jednaka apsorbovanom
Co2 u toku životnog veka (kao
što je drvo ili biomasa).
Gledano sa aspekta efikasnosti
sistema za grejanje SOLARNI su
ubedljivo na prvom mestu.
Solarna energija je besplatna i
nema emisije CO2. GEOTERMALNI
su odmah iza njih, zatim dolaze
DRVO i BIOMASA,FOSILNA GORIVA
i STRUJA.

Tag Cloud