Povratak sebi, prirodi i Izvornim vrednostima

Posts tagged ‘sa spas sela’

Preporuka za pridruzivanje SPAS-u

Preporucujemo da se pridruzite ovoj orgnizaciji, udruzenju, ko ima takve afinitete, i mogucnosti, ko je vec na selu, i bavi se nekom delatnoscu

udruzenje SPAS za spas Srbije i poljoprivrede, i sela

Logo udruzenja

U Kraljevu je, u petak, održana osnivačka skupština Saveza proizvođača agroprivrede Srbije – SPAS za spas poljoprivrede i sela u Srbiji. Osnovni ciljevi Saveza su oživljavanje, zaštita i razvoj poljoprivrede i sela Srbije samoorganizovanjem članstva, kao i zajednički reprezentativni nastup organizacija poljoprivrednika pred državnim organima Srbije.

Savezu je na osnivačkoj skupštini pristupilo preko 50 osnivača, sa preko 20.000 članova. U okviru SPAS-a formirano je 11 odbora za sve grane poljoprivrede i ruralni razvoj. Za predsednika SPAS-a izabran je dr Miladin Ševarlić, profesor agroekonomije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. (Moja farma)

http://www.stips.minpolj.gov.rs/

Tag Cloud