Povratak sebi, prirodi i Izvornim vrednostima

Obnovljive energije

Šta je obnovljiva energija?

Obnovljiva energija je energija koja ne može biti iscrpljena jer izvor energije ostaje nepromenjen svojom upotrebom ili se izvor sam prirodno dopunjava. Najveća upotreba obnovljive energije u svetu je kroz hidroelektrane. Za zgrade, obnovljiva energija se najčešće koristi kroz geotermalnu, solarnu, energiju vetra i biomasu.

Obnovljiva -eko energija

Obnovljive                                  i                        neobnovljive energije

Nije više pitanje da li bi trebalo graditi takve zgrade-kuce, već kako to i ostvariti.

Na ovu temu ima dosta informacija danas. Samo treba naci najefikasnije i najeftinije resenje.

Razlike u ceni mogu biti velike zato dobro izucimo i pretrazimo raspolozive informacije.

Sajt sa donjeg linka daje osnovne informacije o obnovljivim energijama i kontakt za dogovor

http://www.centrala.org.rs/

Biomasa – najznačajniji obnovljivi izvor energije u Srbiji

Biomasa je gorivo koje se dobija od biljaka ili delova biljaka kao što su drvo, slama, stabljike žitarica, ljušture itd.
Biomasa je obnovljivi izvor energije, a generalno se može podeliti na drvnu, nedrvnu i životinjski otpad, u okviru čega se mogu razlikovati:

* drvna biomasa (ostaci iz šumarstva, otpadno drvo)
* drvna uzgojena biomasa (brzorastuće drveće)
* nedrvna uzgojena biomasa (brzorastuće alge i trave)
* ostaci i otpaci iz poljoprivrede
* životinjski otpad i ostaci.
Najčešće se koristi drvna masa koja je nastala kao sporedni proizvod ili otpad te ostaci koji se ne mogu više iskoristiti. Takva se biomasa koristi kao gorivo u postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije ili se prerađuje u gasovita i tečna goriva za primenu u vozilima i domaćinstvima.

Više o biomasi možete pročitati ovde

http://www.biogassrbija.com/organske-sirovine.php

Jeftini solarni paneli od limenki

ISKORISTITI BESPLATNU ENERGIJU
SUNCA po principu URADI SAM

Sajt koji se bavi ovom temom, upucuje kako sam napraviti! Klikni na sliku za odlazak na sajt!

Izrada solarnog panela za grejanje kuca.               (klik na sliku)

 

Da se vratis na pocetnu strancu sajta klikni OVDE

Comments on: "Obnovljive energije" (1)

  1. Mislim da kod je kod naših ljudi još uvek nedovoljno razvijena svest o značaju bio-mase i obnovljivih izvora energije. Treba još mnogo da se radi na tome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: